تخلخل دانه ها در حین رست

تغییرات فیزیکی دانه‌های قهوه در طول رست

تغییرات فیزیکی دانه‌های قهوه در طول رست

قهوه در حین رست تغییر می کند و از یک دانه سبز به دانه معطر و خوش طعمی که دوست داریم تبدیل می شود. در این قسمت،  در مورد تغییرات…

بیشتر بخوانید
960 640 حنانه سالمی
در سایت جستجو کنید ...
0