قوانین و شرایط ارزیابی مسابقات ایروپرس

بخش 1 :
شکل رویداد :
1) این رقابت یک مسابقه ی چند دوره ای و حذفی است.
2) در هر دور از مسابقه ، 3 شرکت کننده به طور همزمان قهوه را دم آوری میکنند.
3) رقابت کننده گان هرکدام 5 دقیقه زمان برای آماده سازی و دم آوری خود دارند.
4) وقتی زمان تمام شد، قهوه ها در ظرف های یکسان به هیئتی متشکل از سه داور ارائه می شوند.
5) داوران بدون هیچ ذهنیتی هر قهوه را ارزیابی میکنند و نظر شخصی خود را برای انتخاب بهترین قهوه ارائه میکنند.
6) با شماره ی سه، همه داوران به طور همزمان به قهوه انتخابی خود اشاره می کنند.
7) برنده به دور بعدی راه میابد و بازنده ها حذف میشوند.
بخش 2 :
قوانین :
1) ایروپرس مورد استفاده باید اورجینال باشد و از تمامی سه قسمت ایروپرس شامل : محفظه ، پیستون و کلاهک فیلتر باید
اورجینال باشند .
2) هیچ وسیله ی دیگری را نمی توان در تهیه نوشیدنی استفاده کرد. تنها تجهیزات مجاز روی صحنه یک یا چند مورد از هر یک
از موارد زیر است :
ایروپرس اورجینال
فیلتر
آسیاب
کتری
ترازو
همزن / قاشق
الک
زمان سنج
ظرف سرو خالی / ظرف آب
فنجان تست
3) هر نوع از فیلتر مجاز است ، تا زمانی که خود درپوش فیلتر را جایگزین نکند (قانون شماره 2 را ببینید). فیلتر می تواند از
کاغذ، فلز، پارچه یا هر ماده دیگری ساخته شود.
4) قهوه آسیاب شده و آب تنها مواد مجاز هستند.
5) برگزار کننده ی قهوه یک نوع مشخصی از قهوه را انتخاب کرده باشد این تنها قهوه ای ست که مجاز به استفاده هستین.
6) شرکت کنندگان میتوانند حداکثر 18 گرم قهوه در دستور خود استفاده کنند.
7) رقابت کنندگان باید حداقل 150 گرم قهوه ی دم شده آماده کنند.
8) قهوه هایی که در مهلت زمانی 5 دقیقه ارائه نشوند، ارزیابی نخواهند شد.
9) عدم رعایت هر یک از موارد فوق ممکن است منجر به رد صلاحیت شود.(disqualify)

بخش 3 :
معیارهای ارزیابی :
1) هر دور قهوه های سرو شده با تکنیک قهوه آزمایی بوسیله قاشق ارزیابی میشود.(بدون هیچ پیش فرضی برای داوران )
2) نام و کشور شرکت کنندگان در زیر کاپ ها جایی که بطور کامل مخفی باشد باید ثبت شود.
3) هیچ ورقه ی ارزیابی یا معیار رسمی ارزیابی وجود ندارد ، داوران فقط به یک سوال پاسخ میدهند : کدام لیوان قهوه را از بین
همه ترجیح میدم که بنوشم؟
4) هر داور بدون بحث در مورد نمونه ها با سایر داوران به نتیجه گیری انفرادی خود می رسد.
5) با شمارش سه، همه داوران به طور همزمان، با اطمینان و قطعی به ظرف انتخابی خود اشاره خواهند کرد.
6) بعد از ارزیابی ، مجری لیوان برنده را بلند میکند ، و نام برنده را اعلام میکند.
7) در صورتی که هر سه داور به فنجان های مختلف اشاره کنند، مجری یا یک داور از پیش تعیین شده قهوه ها را می چشند و در
این مورد تصمیم می گیرند. این تصمیم قطعی و نهایی است.
بخش 4 :
توضیحات :
1) 1) برای شرکت در مسابقه هیچ محدودیت سنی وجود ندارد.
2) هر فردی که در یک موقعیت مدیریتی یا رهبری در شرکت برگزار کننده مشغول به فعالیت باشد ، نمی تواند در هیچ
رویدادی که شرکت میزبانی می کند، رقابت کند. این قانون شامل مالکان، مدیران، مدیران اجرایی و کارکنان ارشد است.
3) مالکان یا مدیران اصلی یک شرکت برگزار کننده منطقه ای یا ملی نمی توانند در هیچ مسابقه ی منطقه ای، ملی یا جهانی
ایروپرس در طول فصل مسابقه شرکت کنند.
4) در صورتی که یک قهرمان ملی نتواند سفر کند یا نتواند ویزای ورود به کشور میزبان نهایی جهان را دریافت کند، واجد
شرایط بودن به نفر دوم آن مسابقه ملی می رسد. به همین ترتیب، اگر نفر دوم نتواند حضور یابد، واجد شرایط بودن به نفر
سوم می رسد. واجد شرایط بودن بیشتر از این نمی‌شود و نمی‌توان آن را به شخص دیگری منتقل کرد. واجد شرایط بودن
به هیچ یک از فصل‌های آینده «تغییر» نمی‌کند.
5) مسابقات قهرمانی منطقه ای و ملی باید مطابق با قوانین و مقررات رسمی W.A.C باشد.
6) درپوش فیلتر کنترل جریان ایروپرس ممکن است در رقابت سال 2023 استفاده نشود.

برداشت مقاله از سایت : https://worldaeropresschampionship.com

1000 667 مدیر
اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

در سایت جستجو کنید ...
0