گجت دلتر پرس چیست؟

دلتر پرس از گجت های نو ظهور صنعت قهوه می باشد که با شعار ( فاین ترین حالت را بدهید و سوییت ترین حالت بدون تلخی را بگیرید وارد بازار شد).

مکانیزم عصاره گیری ازاین گجت تحت فشارهوا به روی آب و گذر از یک فیلتر کاغذی نازک می باشد.

دستور العمل ما برای این گجت استفاده از 14g قهوه آسیاب شد و 224 گرم آب می باشد .

مهم ترین ایراد وارد بر دلتر پرس می تواند بادی پایین قهوه های عصاره گیری شده با آن باشد.

1054 1054 مدیر
اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

در سایت جستجو کنید ...
0